Tereni

P.A.S. klub Lepoglava na korištenje ima 2 terena. Teren na Vudelju (sjeverna strana Ivanščice) prikladan je za scenarije i zadatke u šumi, dok je drugi kompleks zgrada bivšeg Zagorjepleta koji nudi mogućnost za scenarije bliske borbe, odnosno CQB (Close quarters battle). Na taj način moguće je obuhvatiti širi spektar simulacijskih borbi i omogućiti sudionicima kreativnije zadatke i izazove.

Napušteni kamenolom iznad Lepoglave je zahtjevan brdski teren na Ivanščici sa prirodnim zaklonima. Kapaciteta je od 30 do 70 igrača.

Vudelje

Tiglin je šumski teren sa umjetnim preprekama.

Tiglin

© 2020 Paintball, Airsoft i Survival klub Lepoglava