• 014
  • 009
  • 010
  • 011
  • 012
  • 013

O nama

Paintball, Airsoft i Survival klub Lepoglava (u daljnjem tekstu: Klub) je nacionalni klub koji potiče, promiče i skrbi o razvoju paintball-a, airsoft-a i survival-a, a osnovan je 2012. godine. Klub ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku i političku diskriminaciju, te kršenje sloboda i prava čovjeka i djeluje kao neprofitna organizacija. Cilj rada Kluba je utvrđivanje politike razvoja paintball-a airsoft-a i survival-a i briga o njihovoj realizaciji.

Djelatnosti kluba su:

 - briga o razvoju paintball-a, airsoft-a i survival-a,

 - briga o osposobljavanju i usavršavanju stručnih kadrova u paintball-u, airsoftu i survival-u,

 - utvrđivanje razvoja paintball-a,airsofta i survival-a,

 - suradnja s ostalim paintball, airsoft i survival klubovima na teritoriju Republike Hrvatske,

 - organiziranje kulturnih, sportskih, zabavnih i edukativnih programa, sadržaja i druženja za članove i građanstvo,

 - organiziranje različitih kulturnih, sportskih ,zabavnih manifestacija i natjecanja,

 - organiziranje izleta, ekspedicija i izložbi za članove i građanstvo,

 - osnivanje i vođenje sekcija u okviru Kluba te podružnice u ostalim mjestima, prema interesima članova,

 - uključivanje Kluba ili pojedinih sekcija u strukovne, sportske i ostale saveze i asocijacije,

 - organiziranje kulturnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za članove i građanstvo, a posebno za djecu i mladež.

Aktivnosti

Paintball je aktivnost u kojoj je cilj eliminirati protivnike pogotkom kuglicama koje sadrže boju iz posebnog pištolja zvanog Paintball Marker.

Paintball

Airsoft je aktivnost u kojoj je zadaća izbaciti protivničkog igrača pogotkom plastične kugice iz replike. Igra počiva na temeljima fair play-a.

Airsoft

Survival su aktivnosti usmjerene na učenje i stjecanje vještina za preživljavanje u prirodi.

Survival

Kako postati član

Pristupanje Klubu započinje dolaskom na probne treninge. Kroz 6 probnih treninga potencijalni se član upoznaje sa pravilima igre i radom Kluba kao i njegovim ustrojstvom. Nakon odrađenih probnih 6 treninga, Izvršni odbor odlučuje da li je potencijalni član zadovoljio uvjete za ulazak u Klub.

Članovi Kluba mogu postati svi građani Republike Hrvatske od 14 godina na više uz prilaganje suglasnosti roditelja/staratelja za maloljetne osobe. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u aktivnostima paintball i survival, dok u airsoftu mogu sudjelovati samo punoljetne osobe.

 

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

  • Članovi imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti u Klubu.
  • Svoju samostalnost i pravni subjektivitet članovi iz prethodnog stavka ostvaruju u programskom i poslovnom smislu te pravom odlučivanja i djelovanja iz djelokruga svog rada, kao i snošenjem potpune odgovornosti za svoje odluke i postupke.
  • Članovi imaju obavezu plaćati godišnju članarinu.
  • Članovi imaju pravo i obavezu sudjelovati u radu Kluba i predlagati mjere i djelatnosti radi uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadaća Kluba.
  • Članovi moraju provoditi odluke i zaključke tijela Kluba i odgovorni su za njihovu provedbu.

 

© 2020 Paintball, Airsoft i Survival klub Lepoglava